Belge Yönetim Sistemleri

Belge Yönetim Sistemleri Elektronik Belge Yönetim Sistemi, kurumların faaliyetleri sırasında oluşturdukları her türlü dokümantasyonun, oluşturulmasından tasfiyesine kadar olan süreç içerisinde arşivlenmesini ve yönetilmesini sağlayan sistemdir. İhtiyaca göre özelleştirilebilen bir yazılım otomasyonudur.
Copyright © 2022 | Belçağ Bilişim Teknolojileri