Yönetim Bilgi Sistemleri

Yönetim Bilgi Sistemleri

YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ OTOMASYONU MEVCUT MODÜLLERİMİZ

YERELSİSTEM Analitik Bütçe Muhasebe Modülleri

 • Bütçe Modülü (Bütçe ve Ödenek İşlemleri)
 • Muhasebe Modülü ( Sayıştay, KBS, E-Beyanname Gönderimi) Otomatik SGK, Emekli Sandığı ve Vergi Ödeme Hazırlamalı)
 • Taşınır Mal Modülü (Doğrudan Temin Modülü, Amortismanlar ve Muhasebe Entegreli Çalışma Ortamı)
 • Taşınmaz Mal Modülü (Muhasebe Modülü Entegreli Çalışma Ortamı )
 • Doğrudan Temin Modülü (Taşınır Mal Modülünden Bağımsız ve Hesap Kodlarına Göre Taşınır Mal Entegreli Çalışma Ortamı)

YERELSİSTEM Gelir Yazılımı Modülleri

 • Sicil Yazılımı (Tüm Modüllerde Tek Sicil / TC Kimlik No ile Sorgulama / Adres Entegre / Kayıt kontrol Çalışma Sistemli)
 • Emlak Vergisi Modülü (Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi Servisleri ile Entegre Çalışma Ortamı ve Raporlamaları, Kişiden Tapu Bilgileri Sorgulama, Ada Parsel ile Sorgulama, Şerh ve Rehin Bilgileri Sorgulama, Detay Sorgulama Kriterleri)
 • Çevre Temizlik Vergisi Modülü (İşyerleri için ÇTV Beyan Takibi)
 • İlan Reklam Vergisi Modülü (İşyerleri için İlan Reklam Beyan Takibi)
 • Kira Gelirleri Modülü (Taşınmaz Mal Yönetim Modülü ile Entegre Çalışma Sistemi)
 • Su Endeks Takip Modülü (Kartlı Sayaçlar ile Entegre Çalışma Ortamı, El Terminali ile Okumada Aynı Anda Tahakkuk Bilgilerinin Kuruma Aktarılması)
 • Uzak Vezne Modülü (İstenilen Bölgelerde Uzak Vezne ile Tahsilat)
 • Mobil Tahsilat Modülü (Gezici Araç İle Mobil Tahsilat)
 • El Terminali Tahsilat Modülü (El Terminali ile Tahsilat)
 • Toplu Sms Modülü (Borç Mesajları, 6552 S.K. Bildirimi, Su Dönem Borçları, Sulama Dönem Borçları, Kişi Bazında Mesaj, Borç Bildirimi Yapılıp Ödeme Yapmayan Mükellef İşlemleri)
 • Beyaz Masa Modülü (Kuruma gelen başvurularda bilgilendirme, yönlendirme ve hızlı sonuç işlemleri)
 • Genel Gelir Tahakkuk Modülü (Tüm Gelirlerin Tek Modül Üzerinden Tahakkuk ve Tahsilat Entegre Çalışma Ortamı)
 • Tahsilat Modülü (TCKN, Vergi Numarası, Sicil Numarası, Abone Numarası ve Adı Soyadı ile Birden Fazla Kriterlerde Sorgulama,  Borç Filtreleme, Dönem Filtreleme, Gelir Filtreleme, Tutar Hesaplama, Makbuz Hesaplama, İade Hesaplama, Parçalı Tahsilat ve Tüm Tahsilat Türleri ile Aynı Anda Tahsilat )

YERELSİSTEM İşçi ve Memur Bordro Modülü

 • Memur Bordro Modülü (5510 Önce ve Sonrası İçin Otomatik SGK Bildirimli, Toplu Ödemelerde Tutar Girişleri, Parametrik Kolay Kullanım)
 • İşçi Bordro Modülü (Otomatik E-Bildirge Bildirimli, Toplu Ödemelerde Tutar Girişleri, Parametrik Kolay Kullanım)
 • Hitap Modülü (Hitap Web Entegre Çalışma Ortamı)
 • Sözleşmeli Personel Modülü (Sözleşme Şartlarına Bağlı Tam Uyumluluk)
 • Sözleşmeli Avukat Modülü (SSK ile İlişkisiz Maaş Hazırlama)
 • İşkur Personel Modülü (Gider İlişkisiz Maaş Hazırlama)

YERELSİSTEM Yazı İşleri Modülleri

 • Meclis Encümen Karar Takip Sistemi (E-Belediye ile Entegre Çalışma Ortamı)
 • Evrak Takip Sistemi (Evrak Havale Sevk ve SDP Kodları ile Çalışma Ortamı)
 • Toplu SMS Modülü (Özel Günler, Bayram - Kandil Mesajları, Grup Mesajları)
 • Adres Etiket Modülü ( Grup Bazında Çalışma Ortamı)

YERELSİSTEM Evlendirme Modülü

 • Evlendirme Sistemi (Mernis  / Kimlik Paylaşım Sistemi Çalışma Ortamı)

YERELSİSTEM Zabıta Modülü

 • Ruhsat İşlemleri (Tahakkuk Entegre Çalışma Ortamı)

YERELSİSTEM Dijital Arşiv Modülü

 • Arşiv.Pro Yazılımı (YerelSistem Otomasyonu ile Entegre, Tüm Doküman Tarayıcılara Uyumluluk, SDP Kodları ile Çalışma ve Arşivleme Ortamı, Birim Bazında Kullanım, Tüm Evrak Türlerini ve Dosya Türlerini Arşivleyebilme, Gelişmiş Log Özelliği ve Genişletilmiş Yetki ile kullanım )

YERELSİSTEM Yönetici Modülü

 • Banka ve Tahsilat Bilgileri (Anlık Banka ve Tahsilat Bilgileri)
 • Borç ve Ödeme Bilgileri (Yapılan Ödemeler ve Borç Bilgileri)
 • Cari Hesap Bilgileri (Cari Hesaplara Ait Detay Bilgiler)
 • Bütçe Muhasebe Bilgileri (Bütçe ve Muhasebe İzleme Bilgileri)

YERELSİSTEM Sistem Yönetim Modülü

 • Kullanıcı İşlemleri (Yazılım Erişim ve Yetkilendirme)
 • Uzak Kullanıcı İşlemleri (Yazılıma istenilen her yerden erişim)
 • Entegrasyon ve Parametre Merkezi (Tek Yerden Parametre Aktarma)
 • Güncelleme İşlemleri (Yazılım ve Diğer Güncelleme İşlemleri)
 • Bilgi Aktarma İşlemleri (Diğer Yazılımlar ile Entegreler)
 • Yeni Yıl İşlemleri (Yeni Yıla Bilgi ve Parametre Aktarımları)
Copyright © 2022 | Belçağ Bilişim Teknolojileri